MCHK Mälardalen

Vi ingår som delförening i landsomfattande MCHK Riks med säte i Stockholm.

I Riksorganisationen ingår 19 lokalavdelningar och sektioner.

Som medlem i Riks erbjudes du en fördelaktig försäkring för din Mc.

Bästa medlemmar i MCHK Mälardalen 2024

Hjärtligt välkomna till ett ännu ett nytt verksamhetsår.

Styrelse

Ordförande: Anders Karsö
Kassör: Tommy Johansson
Sekreterare: Jan Cermenius
Ledamot: Tord Ahlqvist
Ledamot: Örjan Leo
Ledamot: Christer Olofsson
Ledamot: Lars Camenius
Ledamot: Lars-Åke Pettersson

Revisorer: Klas Karlsson och Pelle Strömberg 1 år.
Museikommittén: Styrelsen.
Webmaster/Hemsida: Urban Thorsén
Marknad: Jan Cermenius, Gunnar Karlsson, Kjell Andersson och Lars-Åke Pettersson.
Mälardalsrallyt: Gunnar Karlsson, Bo Dagermark, Klas Karlsson och Bengt Lundén.
Västmanland Runt: Lennart Andersson, Örjan Leo, Bengt Lundén, Bo Dagermark och Christer Lundgren.

Sponsorkontakter: Tomas Fagerkrantz och Leif Lindström.
Materialansvarig: Bo Dagermark.

Mediakontakt: Lars Camenius.
Ansvarig för medlemsmatrikeln: Tord Ahlqvist.
Valberedning: Lennart Andersson och Bengt-Ove Eriksson.
Medlemsavgift: 200 kr/år.

Styrelsen med Anders Karsö som ordförande.

Medlemsansökan

Ja! Jag blir medlem i MCHK Mälardalen!

Externa länkar

MCHK Riks – www.mchk.org
Tångarallyt – tangarallyt.se
Valborundan – mchkgavleborg.org
Bilmuseum. Köping – biloteknik.se
Västerås Flygmuseum – flygmuseum.com
UMCK Veteraner – uppsalamck.se/veteranerna
Västerås MK – vasterasmk.se
MSK Hammaren – mskhammaren.se
Surahammar Kommun – surahammar.se
Stenhuset Surahammar – stenhusetgille.se
Mc utställning – https://mc-collection.com

Medlemsinformation

Medlemsavgift i Mälardalen är f.n. 200:- / år.

Det är MCHK Mälardalen som driver Gyllene Hjulet med frivilliga krafter.

Nästa Medlemsmöte: oktober, datum inte bestämt ännu. 

Personuppgiftspolicy MCHK Mälardalen December 2018

MCHK Mälardalen lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister som tillhandahålls av MCHK Riks.

I registret lagras följande obligatoriska uppgifter
Namn.
Adress.
Postnummer och postadress.
Medlemsnummer.
Betalt till och med.

Ytterligare frivilliga uppgifter som kan lagras är:
Telefonnummer.
E-postadress.
Födelseår.
Förutom detta kan medlemmen själv registrera fordonsinnehav.

Utlämning av uppgifter sker bara till:
MAWIK som är ansvariga för drift av adressregistret
Personuppgiftsbiträdesavtal finns via MCHK Riks med MAWIK.
Behörigheter till registret lämnas till ett begränsat antal (tre st.) huvudadministratörer samt till medlemsansvariga. Dessa lokaladministratörer kan bara se de medlemmar som de själva ansvarar för. Dessutom kan varje medlem se och rätta uppgifter om sig själv samt se ett begränsat antal uppgifter på personer som är medlemmar i MCHK Mälardalen.

Registret rensas årligen på medlemmar som begärt utträde, avlidit eller inte erlagt sin avgift.